Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 28. mars 2021 (159 dagar igjen)

Holmøyskarrennet 2020 avlyst!

(12.03.2020, 22:29)

Som følgje av det Helsedirektoratet har vedtatt i dag, angåande situasjonen kring Koronaviruset, er Holmøyskarrennet 2020 avlyst. Vi håpar å heller kunne invitere til eit flott arrangement neste år.

Les meir

Resultat 2019

(14.04.2019, 18:43)

Årets Holmøyskarrenn vart arrangert i fantastisk sol og med totalt 412 løparar som stilte til start, derav 50 i konkurranseklassane. Trass i at traséen i år var litt annleis pga snøforholda, så var alle fulle av vellæte om arrangementet.

Les meir

Resultat 2018

(25.03.2018, 15:12)

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

Les meir

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Pressemelding Holmøyskarrennet 2016

(20.03.2016, 21:58)

Les meir

Holmøyskarrennet 2008

Resultat | Statistikk

Renndato: 16. mars 2008

Det 42. Holmøyskarrennet vart avvikla under litt varierande forhold. Løypa gjekk standardtraséen frå Kroken i Markane til Nordfjord Fritidssenter på Fjelli. Snøbyer og litt vind i Holmøyskaret gjorde at løypemannskapet fekk prøvd seg. Løypa var godt merka og det var stort sett greidt å gå. Litt blindeføre ned frå skaret gjorde det litt vanskeleg å treffe sporet. Det var litt vanskeleg å få gode ski. Smørefri ski, rubba ski og klisterblanding med voks var det som gjekk igjen.

Marianne Roset frå Veten/Hardbagg var beste dame og Knut Anders Hatlen frå Stranda vann herrar. Ein stor prestasjon når han hadde gått Birkebeinerrennet med godt resultat dagen før.

Totalt var det 29 løparar som gjekk på tid og 468 turistar som deltok.