Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 28. mars 2021 (124 dagar igjen)

Holmøyskarrennet 2020 avlyst!

(12.03.2020, 22:29)

Som følgje av det Helsedirektoratet har vedtatt i dag, angåande situasjonen kring Koronaviruset, er Holmøyskarrennet 2020 avlyst. Vi håpar å heller kunne invitere til eit flott arrangement neste år.

Les meir

Resultat 2019

(14.04.2019, 18:43)

Årets Holmøyskarrenn vart arrangert i fantastisk sol og med totalt 412 løparar som stilte til start, derav 50 i konkurranseklassane. Trass i at traséen i år var litt annleis pga snøforholda, så var alle fulle av vellæte om arrangementet.

Les meir

Resultat 2018

(25.03.2018, 15:12)

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

Les meir

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Pressemelding Holmøyskarrennet 2016

(20.03.2016, 21:58)

Les meir

Organisasjon

Rennleiing
TD
Rennleiar Bodil Rand 93 84 54 45
Nestrennleiar Inge Matias Tvinnereim 91 76 60 44
Kasserar Eivind Hopland 90 86 11 26
Påmelding Svein Arild Bergset 99 15 99 08
Pr.sjef Vibeke Rand 99 38 88 57
Løypesjef Anders Bergset 91 83 31 01

Styret for Holmøyskarrennet
IL Veten Anders Bergset (leiar)
IL Veten Ragnvald Bergset
Hardbagg IL Edvar Tvinnereim
Hardbagg IL Dag Hopland

Her er funksjonærlista for Holmøyskarrennet 2018.

Vi reknar med at du kan stille opp og hjelpe til. Dersom det ikkje skulle høve for deg, gjer vel og finn ein person i din stad. Rennleiar må då få melding om alle endringar i funksjonærlista.

Bodil Rand
-rennleiar-