Holmøyskarrennet 2020 er avlyst

Som følgje situasjonen kring Koronaviruset, er Holmøyskarrennet 2020 avlyst.

Vi håpar å heller kunne invitere til eit flott arrangement neste år.

Sjå elles nettsidene til Folkehelseinstituttet for grunngjeving:

folkehelseinstituttet.no

Siste nytt

12.Mar 2020

Som følgje av det Helsedirektoratet har vedteke i dag, angåande situasjonen kring Koronaviruset, er Holmøyskarrennet 2020 avlyst. Vi håpar å heller kunne invitere til eit flott arrangement neste år.

14.Apr 2019

Årets Holmøyskarrenn vart arrangert i fantastisk sol og med totalt 412 løparar som stilte til start, derav 50 i konkurranseklassane. Trass i at traséen i år var litt annleis pga snøforholda, så var alle fulle av vellæte om arrangementet.

25.Mar 2018

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

09.Apr 2017

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.