Holmøyskarrennet 2021 er avlyst

På grunn av koronasituasjonen og lite snø er desverre Holmøyskarrennet 2021 avlyst.

Vi håpar at vi endeleg kan arrangere eit nytt Holmøyskarrenn i 2022!

Viss det kjem snø før påske er det mogeleg at delar av traséen blir oppkøyrt.

Siste nytt

18.Mar 2021

På grunn av koronasituasjonen og lite snø er desverre Holmøyskarrennet 2021 avlyst.
 

12.Mar 2020

Som følgje av det Helsedirektoratet har vedteke i dag, angåande situasjonen kring Koronaviruset, er Holmøyskarrennet 2020 avlyst. Vi håpar å heller kunne invitere til eit flott arrangement neste år.

14.Apr 2019

Årets Holmøyskarrenn vart arrangert i fantastisk sol og med totalt 412 løparar som stilte til start, derav 50 i konkurranseklassane. Trass i at traséen i år var litt annleis pga snøforholda, så var alle fulle av vellæte om arrangementet.

25.Mar 2018

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.