Resultatliste 2017

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Det var totalt 366 personar som gjekk årets renn, 308 turistar og 58 konkurranseløparar.

Resultatlista for konkurranseklassane finn du her.