Organisasjon

Rennleiing

TD
Rennleiar Bodil Rand 93 84 54 45
Nestrennleiar Inge Matias Tvinnereim 91 76 60 44
Kasserar Eivind Hopland 90 86 11 26
Påmelding Svein Arild Bergset 99 15 99 08
Pr.sjef Vibeke Rand 99 38 88 57
Løypesjef Anders Bergset 91 83 31 01

Styret for Hoplmøyskarrennet

IL Veten Anders Bergset leiar
IL Veten Ragnvald Bergset
Hardbagg IL Edvar Tvinnereim
Hardbagg IL Dag Hopland

Her er funksjonærlista for Holmøyskarrennet 2018.

Vi reknar med at du kan stille opp og hjelpe til. Dersom det ikkje skulle høve for deg, gjer vel og finn ein person i din stad. Rennleiar må då få melding om alle endringar i funksjonærlista.

Bodil Rand
-rennleiar-