Statistikk

Total statistikk pr. 2019

Tal renn 52
Tal løp 27444
Tal løparar 5902 Gj.sn.: 4.65 løp/pers.
    Kvinner 2169 Gj.sn.: 4.08 løp/pers.
    Menn 3733 Gj.sn.: 4.98 løp/pers.
Tal konkurranseløp 3312
    Kvinner 256
    Menn 3056
Raskast konk.tid
    Kvinner 57.31 Emilie Flo Stavik (2018)
    Menn 48.58 Brage Burø Sunde (2018)